banner

Spolupráce se ZČU

V roce 2022 jsme navázali spolupráci se Západočeskou univerzitou.

Název projektu: Technologický rozbor vybraných představitelů stávajícího výrobkového portfolia

Na realizaci projektu v roce 2022 poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.